...
Nhập mã e-Gift từ email của khách để check balance và claim
- -
...

Hướng dẫn truy cập Wallet và Claim e-Gift

VNailWeb là website chuyên ngành nail với tính năng Booking và bán e-Gift online phát triển bởi VNailPro Inc 

Để hoàn tất giao dịch thu tiền từ credit card của người mua e-Gift chủ tiệm vui lòng truy cập trang Member của bạn tại VNailWeb tại https://vnailweb.com/member và làm theo hướng dẫn sau:

1. Claim e-Gift: Chỉ cần nhập vào mã e-Gift bấm Check, để kiểm tra tình trạng thẻ quà, tiếp theo bấm các nút Claim để hoàn thành claim e-Gift vào ví, bấm nhập số tiền khách sử dụng rồi bấm nút Use để update trạng thái sử dụng của thẻ quà.

 

2. Quản lý Wallet: Sau mỗi lần khách sử dụng e-Gift chủ tiệm có thể truy cập lại vào Wallet theo các bước dưới đây để quản lý số dư. 

Sau đó bấm vào Link Wallet Login ở góc trên.

Nhập vào mã Business ID để đăng nhập và xem tình hình Wallet.

Lưu ý việc kiểm tra và quản lý số dư chỉ là tính năng hỗ trợ, toàn bộ giá trị của e-Gift sẽ được tính vào Wallet ngay sau khi Claim

Wallet là công cụ để chủ tiệm claim e-Gift với VNailPro, quản lý số dư của các E-Gift đã claim và là ví điện tử được đảm bảo bởi VNailPro Inc.

VNailPro Inc sẽ thanh toán cho chủ tiệm qua check hoặc credit card khi ví điện tử đạt mức 500$ hoặc vào Jan 15 hàng năm nếu tài khoản không đạt hạn mức.

Để trải nghiệm customer service của tiệm được tốt nhất xin chủ tiệm đừng ngần ngại trong việc chấp nhận e-Gift từ khách hàng.
Chúng tôi đảm bảo 100% chủ tiệm sẽ nhận được tiền từ các e-Gift đã Claim.

Tìm hiểu thêm thông tin về VNailWeb tại https://vnailpro.com/giai-phap-hi-tech-website-cho-tiem-nail-4-0/ 

Cần trợ giúp vui lòng liên hệ VNailPro Inc tại 609 231 8181

Business Hours (Eastern Time)
– Shift 1: 8AM to 2PM
– Shift 2: 6PM to 12PM
– Saturday: Off

...
Mật khẩu mặc định để đăng nhập vào wallet là số cellphone của chủ tiệm
...
Loading